Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Mačiulaitis

XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

Mačiuláitis Vilius 1895 VI 17Karklynuose (Stalupėnų aps.) 1986 IV 8Boltersene (Vokietija), Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Per Pirmąjį pasaulinį karą išvyko į Vokietiją. Dirbo Dortmundo miesto savivaldybėje, prisidėjo prie Vokietijos lietuvių susivienijimo įkūrimo (1923), apie 1930 išrinktas jo pirmininku. Kovojo už lietuvių teises, už tai persekiotas. 1935 nacių smogikai nusiaubė jo (ir kitų lietuvių veikėjų) namus. 1940 gestapo suimtas, kalintas Tilžės, Ragainės kalėjimuose. Uždarytas Sachsenhauseno koncentracijos stovykloje. 1945 išlaisvintas amerikiečių kariuomenės. Gyveno Lüneburge, nuo 1984 – senelių namuose Boltersene.

Leonardas Poviliūnas

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Vilius Mačiulaitis