Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lothar Weber

Lotaras Vėberis, XIX a. vokiečių istorikas.

Weber Lothar (Lotaras Vberis), XIX a. vokiečių istorikas. Parašė veikalų senosios Graikijos ir visuotinės istorijos temomis. Knygoje Preussen vor 500 Jahren: kulturhistorischer, statistischer und Militärischer Beziehung, nebst Spezial-Geographie, 1878 [Prūsija prieš 500 metų: kultūros istorija, statistika ir karyba kartu su geografija] aprašė senųjų prūsų kraštą, įrodinėjo Klaipėdos krašto, Skalvos, Nadruvos ir Sembos gyventojų seną bendrumą su žemaičiais. L. Weberis teigė, kad lietuvininkų protėviai buvo skalviai, nadruviai ir šiauriniai sūduviai, o ne atsikėlėliai iš Didžiosios Lietuvos, skyrėsi tik jų tarmės.