Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Los Angeleso Mažosios Lietuvos Bičiulių draugija

išeivijos lietuvių organizacija.

Los Angeleso Mažõsios Lietuvõs Bičiùlių draugijà, įkurta 1961 II 12 Los Angelo Lietuvių namuose 18 žmonių steigiamajame susirinkime (pirmininkas K. Liaudanskas). Jos kūrimosi ir veiklos iniciatoriai broliai Algirdas, Arvydas ir Vytautas Glažės – buvusio sukilėlio Martyno Glažės sūnūs. Jos valdybą sudarė Algirdas Glažė (pirmininkas), Vladas Bakūnas (pirmininko pavaduotojas), Vladas Gilys (sekretorius), Vytautas Glažė (iždininkas), G. Velička (meno ir kultūros reikalų tvarkytojas), J. Vidžiūnas, J. Šiupenys, H. Krištaponis (visi – revizijos komisija). Sausio 15 d. ji rengdavo Mažosios Lietuvos šventę; pranešimus skaitė Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis, Loyolos universiteto prof. Kazimieras Alminas (1962), Lietuvos konsulas dr. Bielskis (1966). Meninėje dalyje skambėdavo lietuviškos dainos, eilėraščiai. Į šventę atvykdavo lietuviai jūrų skautai, šauliai. 1961 VIII 26 surengtoje iškyloje dalyvavo aktorė Rūta Kilmonytė-Lee, profesoriai Viktoras ir Mykolas Biržiškos, lietuvių organizacijų atstovai, jaunimas. Dalyviai apžiūrėjo Mažosios Lietuvos vaizdų ir spaudinių parodėlę (parengtą V. Glažės), vyko loterija. Apie renginius fotografijomis ir žinutėmis informuodavo laikraštis Lietuvos pajūris.

MLFA

Iliustracija: Los Angeleso Mažosios Lietuvos bičiuliai: A. Gustaitis, dr. H. Tumas, E. Lymantienė, poetas A. Giedraitis, B. Lymantaitė, A. Lymantas ir A. J. Audronis / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1970, nr. 1 (35)