Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kazimieras Alminas

Kazimieras Alminauskis, XX a. lietuvių kalbininkas.

Álminas Kazimieras, Alminauskis 1904 IV 15 Paulaičiuose (Tauragės aps.) 1986 VI 7 Santa Monicoje (JAV), kalbininkas. 1925–1929 studijavo Lietuvos universitete, 1929–1934 germanistikos studijas tęsė Karaliaučiaus ir kituose universiteuose. 1935 Leipcigo universitete apgynė daktaro disertaciją Die Germanismen des Litauischen. Teil 1: Die deutschen Lehnwörter im Litauischen [Lietuvių kalbos germanizmai. 1 d.: Vokiški skoliniai lietuvių kalboje], kuri 1935 Kaune išleista knyga. Žodyne nagrinėjama 2800 vokiškų žodžių, patekusių į lietuvių kalbą, jų istorija. Jam panaudoti ir Antrojo pasaulinio karo metais neišlikusių Karaliaučiaus archyvų duomenys. Tai iki šiol išsamiausias lietuvių kalbos germanizmų tyrinėjimas. 1934–1939 Alminas dėstė Vytauto Didžiojo universitete. 1939 paskelbė studiją Vytauto skundas (paskelbta moksliniame leidinyje Archivum Philologicum, kn. 8), 1934–1944 vadovavo vardyno rinkimo darbui. Almino vardu 1943 išleistas vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, parengtas Viktoro Gailiaus ir Miko Šlažos (tuomet naciams nepageidautinų asmenų). Nuo 1948 Alminas profesoriavo Los Andželo Ignaco Lojolos universitee (JAV). Rašė studiją Kryžiuočių keliai į Lietuvą. Vertinga Almino sudaryta Lietuvos istorijos šaltiniuose esamų baltiškų tikrinių vardų kartoteka (apie 250 000 lapelių), kuriai panaudoti ir prieš Antrąjį pasaulinį karą Karaliaučiaus archyvuose saugoti, bet per karą žuvę dokumentai.

Algirdas Sabaliauskas

Artūras Judžentis