Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lorenz Segebade

Lorencas Zėgebadė, XVII a. Karaliaučiaus knygrišys, spaustuvės su knygrišykla ir knygynu savininkas.

Segebade Lorenz (Lorencas Zgebadė) 1584 1638 VIII 22, Karaliaučiaus knygrišys, spaustuvės su knygrišykla ir knygynu (1623–1638) savininkas. Pagal sutartį leidinius tiekė Karaliaučiaus universitetui. Spausdino visus šio universiteto leidinius, evangelikų literatūrą, nuo 1623 – pirmąjį Karaliaučiaus laikraštį Avisen, oder Wöchentliche Zeitung [Pranešimai, arba savaitės laikraštis]. Jo spaustuvėje išėjo žinomas lietuvių parapijų tikrinimo aktas Recessus generalis (1638). Lietuvos ir Lenkijos karalius Vladislovas IV, leno teisėmis valdęs Prūsiją, Segebadę įpareigojo spausdinti katalikų literatūrą įvairiomis kalbomis. Išspausdino Jono Bretkūno verstas Dovydo psalmes Psalteras Dovydo (1625). Išleido Casparo Hennenbergerio Prūsijos žemėlapį (1629, 1638). Segebadės spaustuvės padėtis sparčiai ėmė blogėti, kai prasidėjo savininko ginčai su Karaliaučiaus universitetu ir Prūsijos valdžia. Segebadė buvo kaltintas neteisėtu leidinių kainų kėlimu. Po jo mirties spaustuvės darbą tęsė našlė Elisabetha.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524–1940 metais. V., 1987; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.