Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Liudvikas Tonas

XX a. lietuvių pedagogas.

Tonas Liudvikas 1884 III 6Degučiuose (Marijampolės aps.) 1969 II 25Niujorke (JAV), pedagogas. 1911 Maskvos universitete baigė fzikos ir matematikos studijas. 1922 grįžo į Lietuvą. 1922–1926 mokytojavo Marijampolėje. 1926 paskirtas Pagėgių progimnazijos (nuo 1934 K. Donelaičio gimnazija) direktoriumi. 1930 Tono iniciatyva pastatyti gimnazijos nauji rūmai, kuriuose mokėsi 500 mokinių iš Pagėgių apskrities. Prie gimnazijos susikūrė lietuvių veiklos centras. 1939 Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą L. Tonas persikėlė į Didžiąją Lietuvą, 1944 pasitraukė į Vokietiją, kur mokytojavo lietuvių gimnazijose. 1949 atvyko į Niujorką. Tenykštės Evangelikų liuteronų parapijos pirmininkas. Rėmė Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos veiklą, buvo jos narys. L. Tonas žinomas kaip Klaipėdos krašto vaizdų fotografas. Jo nuotraukos spausdintos Mažosios Lietuvos leidiniuose.

L: JAV lietuviai, t. 2. V., 2002; Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla. Klaipėda, 2003; MLFA.

Iliustracija: Liudvikas Tonas su mokiniais / Iš Arianės ir Jono Bortkevičių archyvo

Iliustracija: Grupė mažlietuvių išeivių Brukline: antroje eilėje penktas – Liudvikas Tonas, septintas – Biržiška, pirmoje eilėje antras – Petras Dagys, apie 1960 / Iš Jono ir Arianės Bortkevičių šeimos albumo