Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuwos Paslas, broliams lietuwininkams žinių parnesząs“

savaitraštis, leistas 1886–1898 Tilžėje.

„Lietuwos Paslas, broliams lietuwininkams žinių parnesząs“, savaitraštis, ėjęs 1886 IV 1–1898 XII 31 Tilžėje (nuo 1897 spalio išeidavo po 2 numerius per savaitę). Leido E. Albertas Hoffheinzas, Julius Reylaenderis ir sūnus, Johannas Schoenke. Spausdintas gotišku šriftu. Propagavo vokiečių konservatorių partijos idėjas, paklusnumą Vokietijos valdžiai, buvo nusistatęs prieš lietuvių tautinį judėjimą, baiminosi didlietuvių katalikų (stabmeldžių popiežininkų) įtakos Mažojoje Lietuvoje. Atsakingieji redaktoriai: kunigas emeritas E. A. Hoffheinzas, Jonas Ledratis, Kristupas Jurkšaitis. Faktiškai redagavo Aleksandras Teodoras Kuršaitis. 1899 sujungtas su „Tilžės Keleiwiu“. Išėjo 209 numeriai.

L: A.B(ruožis) Klaipėdiškis. Prūsų lietuvių laikraščiai. 1914.; LE; ŽE.