Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuvos vaiko“ draugija

ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėjimu besirūpinanti draugija.

„Lietuvõs vako“ draugijà, ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėjimu besirūpinanti draugija. Jos skyriai Klaipėdos krašte pradėti steigti 1930. „Lietuvos vaiko“ draugija daugiausia steigė ir išlaikė varguomenės vaikų darželius bei lopšelius. Vaikai nemokamai auklėti, maitinti, rengti. „Lietuvos vaiko“ draugija rengė vaikų šventes, spektaklius, paskaitėles. Aktyviausias skyrius buvo Pagėgiuose (mokytoja Juodkazienė): 1932 surengė vaikų šventę, kurioje suvaidinta P. Vaičiūno pjesė Pražydo nuvytusios gėlės, parodytas vaikų baletas, grojo Pagėgių šaulių būrio pučiamųjų orkestras, veikė loterija (pajamos skirtos šio skyriaus vaikų darželiui išlaikyti). 1933 „Lietuvos vaiko“ draugijos Klaipėdos skyrius (pirmininkė Zubovienė) atidarė vaikų darželį Smeltėje (Klaipėdos miesto dalis), į kurį priimta 30 vaikų. Jie mokyti švaros, doros, drausmės. Profesorius Vilius Gaigalaitis palinkėjo darželio auklėtiniams augti tikrais Dievo ir Tėvynės sūnumis bei dukromis. „Lietuvos vaiko“ draugijos centro valdybos atstovė J. Krikščiūnienė papasakojo apie draugijos veiklą, tikslus, dėkojo darželio steigėjams už darbą. 1934 draugijos Smalininkų skyrius atidarė vaikų darželį. 1938 Šilutės skyrius prie darželio atidarė ir vaikų biblioteką, o Klaipėdos skyrius surengė draugijos parodėlę: demonstruota įvairios priemonės vaikams ugdyti, vaikų piešiniai, paveikslai. 1938 Smeltėje vyko draugijos skyrių vaikų darželių vedėjų suvažiavimas. „Lietuvos vaiko“ draugija veikė iki 1939 III 22.

Vilius Ašmys

Iliustracija: Klaipėdos uosto darbuotojų vaikai, apie 1936 / Iš Rūtos Paplauskienės albumo