Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių susivienijimas lietuviškiems raštams leisti

Tilžėje 1902 įkurta lietuvininkų draugija.

Lietùvių susiviẽnijimas lietùviškiems rãštams léisti, įkurtas 1902 Tilžėje Anso Bruožio pastangomis. Jis su kitomis lietuvininkų draugijomis sudarė Tarybą savo interesams ginti. Ilgainiui patyrė įvairių permainų. Jo tikslai pakeisti ir papildyti 1919 ir 1924. Lietuvininkų susivienijimas lietuviškiems raštams leisti, vienydamas visus lietuvininkus, stengėsi dvasiškai juos remti ir ginti jų interesus.

Dar skaitykite: Lietuvininkų susivienijimas Prūsuose, Prūsų lietuvių susivienijimas.

L: Vydūnas. Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių. V., 2001, p. 447–448.

Algirdas Žemaitaitis