Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuvių jaunųjų susirašinėjimas“

lietuvių jaunimo organizacija, raginusi susirašinėti lietuviškai.

„Lietùvių jaunjų susirašinjimas“, lietuvių organizacija, išaugusi 1905 iš Frydricho Bajoraičio-Paukštelio organizuoto prūsų lietuvių jaunimo susirašinėjimo būrelio. Jis ragino susirašinėti lietuviškai.

Dar skaitykite jaunimo susirašinėjimas.

L: Nauja lietuviška ceitunga, 1906 I 9, nr. 2.

Algirdas Žemaitaitis