Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuviškas jaunimo sąjungos knygynas

lietuviškos religinės ir dorovinės literatūros leidimo ir platinimo draugija.

Lietùviškas jaunmo sjungos knygỹnas, lietuvininkų evangelikų liuteronų kultūrinio švietimo draugija. Įkūrė 1912 Tilžėje savivaldybės tarnautojo E. Kubiliaus vadovaujama Jaunųjų sąjunga. Siekė ugdyti protestantizmą ir religinę dorovę. Leido protestantišką didaktinę lektūrą. Veikė knygynas-leidykla, išnešiojamoji prekyba ir biblioteka-skaitykla. Vadovai pigiai pirkdavo užsigulėjusios didaktinės lektūros, patys intensyviai leido panašaus pobūdžio brošiūrėles bei lapelius. Knygynas pigiai pardavinėjo arba veltui dalijo kalendorius, religinę, grožinę, blaivybės literatūrą. 1914–1917 Lietuviškas jaunimo sąjungos knygynas ir Klaipėdos „Sandoros“ draugija knygomis prekiavo kartu, buvo lietuvių protestantų literatūros pagrindinis platintojos Mažojoje Lietuvoje. Buvo paplitusi išnešiojamoji knygų prekyba. 1912 atskirai gotiškomis ir lotyniškomis raidėmis išspausdino 2 smulkių spaudinėlių (2–4 puslapių) serijas Prieš girtuoklystę ir Iš gyvasties versmės. Pirmosios serijos rašiniai buvo blaivybės, antrosios – religinės dorovės tema. Lietuviškas jaunimo sąjungos knygynas populiarino savo leidiniuose protestantų pasaulėžiūros nuostatas. 1912–1913 draugijos vadovai subūrė grupę vertėjų ir išleido Blankenburgo kunigo iš Tiūringijos E. Modersohno 4 religinio didaktinio turinio knygeles ir 9 paveikslus su Biblijos posakiais. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą išleistos apysakos jaunimui Basa mergaitė ir Nusipirkite vyšnių patys!. Siekdama sutvirtinti materialinę padėtį draugija ėmėsi didesnės paklausos Naujų lietuviškų kalendrų leidybos. 1914 ir 1915 išėjo 2 jo leidimai. Lietuviškas jaunimo sąjungos knygynas išleido leidinį Vakaro adynėlė (sudarytas iš tų kalendorių literatūrinių dalių). Draugija veikė ir po 1919.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 223, 435.

Iliustracija: Lietuviškos jaunimo sąjungos knygyno leistos religinės dorovės literatūros serijos „Iš gyvasties versmės“ 4-osios knygos antraštinis lapas, 1912