Mažosios Lietuvos
enciklopedija

E. Kubilius

Jaunųjų sąjungos draugijos raštvedys, vadovas, XX a. pradžioje Tilžės magistrato urėdininkas.

Kublius E., Jaunųjų sąjungos draugijos raštvedys, vadovas, XX a. pr. Tilžės magistrato urėdininkas. Išleido įvairių laiškelių ir brošiūrų, pasisakė prieš girtavimą. 1912 Kubilius Tilžėje įkūrė Lietuvišką jaunimo sąjungos knygyną. Jį sudarė knygynas-leidykla, išnešiojamoji prekyba ir biblioteka-skaitykla. Draugija prekiavo religinėmis knygomis. Propagavo religinę dorovę, blaivybę, teikė labdarą. 1913 žiemą Kubilius keliavo į Kauną, Vilnių, Rygą užmegzti ryšių su evangelikų draugijomis Rusijoje, platinti minėtos draugijos krikščioniškų spaudos leidinių. 1914 draugija „Sandora“ ir Lietuviškas jaunimo sąjungos knygynas Klaipėdoje išleido knygą Wakaro Adynėlė (196 p.). Tai buvo neparduotų kalendorių literatūrinės dalys. 1913–1914 draugija siuntė knygas ir Marijos Šlapelienės knygynui Vilniuje.

Algirdas Žemaitaitis