Mažosios Lietuvos
enciklopedija

lietuvininkai Vokietijos reichstage

lietuvininkai Vokietijos reichstage.

lietùvininkai Vokietjos rechstage. 1871 įkūrus Vokietijos imperiją, pradėti rengti visuotiniai ir tiesioginiai rinkimai į jos parlamentą – reichstagą. Patys lietuvininkai jį vadino Ciesorystės seimu. Šie rinkimai vykdavo jau seniau nustatytose rinkimų apskrityse (dar lietuvininkai Prūsijos landtage). Klaipėdos–Šilutės rinkimų apskrityje į 1898–1903 reichstagą išrinktas ūkininkas iš Didžiųjų Algaviškių Jonas Smalakys. Jam 1901 mirus, surengtuose papildomuose rinkimuose išrinktas dvarininkas Friedrichas Martynas Mačiulis iš Mickų. Daug žymių Mažosios Lietuvos veikėjų dalyvaudavo reichstago rinkimuose, tačiau išrinkti nebuvo.

Lent. Lietuvininkai, dalyvavę Vokietijos reichstago rinkimuose
Reichstago numeris Reichstago darbo metai Rinkimų apskritis Lietuvininkai, siekę, bet negavę reichstago mandato
III 1877–1878 Labguvos–Vėluvos Kuršaitis, kunigas, profesorius, iš Karaliaučiaus
IV 1878–1881 Klaipėdos–Šilutės Ziegleris, daktaras, iš Lelių
Tilžės–Lankos Lekšas iš Jėgeriškių
VII 1887–1890 Ragainės–Pilkalnio Benderis, dvarininkas iš Tilviškių, laisvamanis
VIII 1890–1893 Tilžės–Lankos Bruožis V., medicinos daktaras, iš Tilžės
Klaipėdos–Šilutės Jankus Martynas, ūkininkas iš Bitėnų
IX 1893–1898 Tilžės–Lankos Zaunius Dovas, ūkininkas iš Rokaičių
Klaipėdos–Šilutės Smalakys Jonas, ūkininkas iš Didžiųjų Algaviškių
Pietšas V., komercinis patarėjas iš Klaipėdos, laisvasis konservatorius
Ragainės–Pilkalnio Augaitis Simanas, ūkininkas iš Kuršių
Labguvos–Vėluvos Lapaitis Jurgis, ūkininkas iš Lauknų
X 1898–1903 Ragainės–Pilkalnio Zaunius Dovas, ūkininkas iš Rokaičių
Labguvos–Vėluvos Juška Mikelis, ūkininkas iš Naujųjų Vainotų
Klaipėdos–Šilutės Sauerveinas Jurgis, daktaras, gyveno Stalupėnuose ir kitur;
Šakas, fabriko direktorius, iš Klaipėdos, laisvamanis
Tilžės–Lankos Sauerveinas Jurgis, daktaras, iš Gruinovos; Reinkė, darbininkas iš Tilžės, socialdemokratas
XI 1903–1906 Tilžės–Lankos Lapinas Jurgis, redaktorius iš Tilžės
Klaipėdos–Šilutės Zaunius Dovas, ūkininkas iš Rokaičių
Ragainės–Pilkalnio Meškaitis Augustas, ūkininkas iš Didžiųjų Kakšių
Labguvos–Vėluvos Jankus Martynas, ūkininkas iš Bitėnų
XII 1907–1912 Klaipėdos–Šilutės Gaigalaitis Vilius, daktaras, kunigas Priekulėje
Butkeraitis Kristupas, ūkininkas iš Pašyšių
XIII 1912–1918 Tilžės–Lankos Reidys Mikelis, ūkininkas iš Kaukėnų
Klaipėdos–Šilutės Strėkys Jurgis, ūkininkas iš Jakštelių
Mertinsas Ferdinandas, batsiuvys iš Tilžės, socialdemokratas

L: Lietuvos istorija (red. Šapoka A.). II leid., V., 1989, p. 622–624; Kaitinis M. Prūsų lietuwei. Peržwalga lietuwišku Peticijonų, Deputacijonų bei politiškų Weikimu. 1906; Rimka A. Prūsų Lietuva ir lietuviai // Lietuvos žinios. 1914, nr. 143–160; Vanagaitis J. Kovos keliais, K., 1938; Yčas J. Mažosios Lietuvos praeitis // Kovo 20 diena. K., 1921; Klaipėdiškis A. B. Mažosios Lietuvos politikos veidrodis. K., 1923, p. 153–166.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Algirdas Žemaitaitis