Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuva

Mažosios Lietuvos vienas pavadinimų.

Lietuvà (vok. Litauen, Litthauen), Mažosios Lietuvos vienas pavadinimų. Iki XX a. pradžios dokumentuose, įvairiuose raštuose vokiečių kalba šis kraštas neretai vadintas tiesiog Lietuva, kitapus Prūsijos–Rytprūsių valstybinės sienos likę lietuviški plotai vadinti Lenkija, Rusija (po 1795), Žemaitija ir kitaip. Oficialiuose dokumentuose rašyta apie lietuviškus (o ne apie mažlietuvių, prūsų lietuvių) valsčius, apskritis ir kita. Dažnai apibūdinant kraštą rašyta: Rytprūsiai ir Lietuva (turint omenyje krašto pietvakarių dalį – tikruosius Rytprūsius ir šiaurrytinę dalį – Mažąją Lietuvą).

Dar skaitykite: Prūsų Lietuva, Lietuvos provincija, Lietuvos departamentas.

Martynas Purvinas