Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lemkės spaustuvė

Johanno Friedricho Lemkėʼs spaustuvė.

Lémkės spaustùvė, įkurta 1839 pabaigoje Gumbinėje. Savininkas – Johannas Friedrichas Lemkė. Po Krausenecko spaustuvės tai antroji nuolat veikusi spaustuvė šiame mieste. Nuo 1840 prie jos veikė ir knygynas. 1853–1873 išspausdino 8 Mažajai Lietuvai skirtas lietuviškas knygas, tarp jų – Friedricho Kuršaičio parengtą iš vokiečių kalbos išverstą giesmyną mokykloms Suglaudimas giesmių ant vartojimo ėvangeliškosa Prūsų šuilėsa bei šuilmokytojų šuilėsa. Lemkės spaustuvė veikė iki 1878. Spėjama, kad ją nupirko Alb. Olszewskis.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524–1940 metais. V., 1987; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.