Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Krausenecko spaustuvė

1817–1944 Gumbinėje veikusi Johanno Wilhelmo Valentino Krausenecko įkurta spaudos įmonė.

Kráusenecko spaustùvė, Kráusenecko leidyklà ir spaustùvė. Veikė 1817 I 1–1944 Gumbinėje. Įkūrė Johannas Wilhelmas Valentinas Krauseneckas (1772 IV 1 Regensburge, Bavarija–1839 VIII 29). Vėliau spaustuvė priklausė jo įpėdiniams, nuo 1911 – ribotos atsakomybės bendrovei, nuo 1936 – pasitikėjimo bendrovei. Buvo pajėgiausia poligrafijos įmonė Mažosios Lietuvos pietrytinėje dalyje. Ją sudarė spaustuvė, litografija, šrifto liejykla, stereotipų skyrius, laikraščių leidykla, knygrišykla, knygynas (nuo 1832), knygynas-leidykla (nuo 1870). Leido spaudinius vokiečių, lietuvių, lenkų ir kitomis kalbomis. Svarbiausias leidinys – laikraštis Inteligenz-Blatt für Litthauen (įsteigtas 1812 I 6 Hartungo spaustuvės), nuo 1859 IV 1 leistas kaip dienraštis Preussisch-Litthauische Zeitung, kurio pavadinimas nacių valdžios reikalavimu 1939 IV 1 pakeistas į Altpreussische Volkszeitung (uždarytas 1943 III 31). Nuo 1817 IV leistame valdžios žinių laikraštyje Amts-Blatt der Königlichen Litthauischen Regierung dalį medžiagos spausdino ir lietuvių kalba. 1821–82 Krausenecko spaustuvėje išėjo 8 lietuviškos knygos ir smulkieji spaudiniai: Prūsijos valdžios įsakai dėl apsisaugojimo nuo gaisrų (1821), nuo choleros (1831), veterinarijos vadovėlis (1831?), Lenkviečių precentoriaus Gottfriedo Kernerio elementorius Pibelis, arba Knygelės, iš kurių kūdikiai pamokinami lietuviška bei vokiška kalba skaityti, rašyti ir permanyti (1882), kelias religinio turinio brošiūras. Krauseneckai prekiavo savo lietuviškais spaudiniais, nuo 1832 komiso kainomis pardavinėjo visus Karaliaučiuje Hartungų spaustuvėje spausdintus leidinius, tarp jų ir lietuviškus.

Domas Kaunas