Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lazdynėliai, 2

kaimas ir dvaras Gumbinės apskrityje ir parapijoje, Sodviečių seniūnijoje.

Lazdynliai, 2 (vok. Lasdinehlen, 1938 Gut zu Altkrug), kaimas ir dvaras Gumbinės apskrityje ir parapijoje, Sodviečių seniūnijoje, 6 km į šiaurės rytus nuo Gumbinės, 2 km į šiaurę nuo Sodviečių, prie plento Karaliaučius–Eitkūnai. Buvusioje karališkojoje girioje – iškirstame plote Lazdynėlių kaimą 1683 įkūrė 3 naujakuriai: Jonas (Ansas) Donelaitis, Pričkus Vilošaitis ir Kristupas Poseraitis, atsikėlę čia iš Didžiųjų ir Mažųjų Baičių (už kelių kilometrų į pietvakarius nuo Lazdynėlių). 1714 I 1 Lazdynėliuose gimė būsimasis poetas Kristijonas Donelaitis, po tėvo mirties 1720 išsikėlęs į Karaliaučių. Lazdynėliuose kurį laiką dar gyveno Donelaičių giminės. XIX a. pradžioje kulmiškajame kaime buvo 18 gyventojų 2 sodybose. Lazdynėliai tada priklausė Žirgupėnų domenui. XIX a. per Lazdynėlių žemes nutiestas plentas Gumbinė–Stalupėnai (senasis vieškelis ėjo piečiau, per Sodviečius, palei Pisos upę). XIX a. pabaigoje jau nebebuvo K. Donelaičio gimtojo namo. 1896 IV 8 Lazdynėlių dvaro sode iškilmingai atidengtas paminklinis akmuo su įrašu „Duonelaitis“. Jis pastatytas prof. Franzo O. Tetznerio, Georgo Sauerweino ir Martyno Jankaus iniciatyva. Pasodintas ąžuoliukas iš Tolminkiemio klebonijos sodo. Dalyvavo lietuvių veikėjai ir draugijos. XX a. pradžioje kulmiškasis dvaras valdė 122,5 ha žemės (iš jų 89,5 ha ariamosios, 14 ha pievų), laikė 19 arklių, 14 galvijų (iš jų 7 melžiamas karves), 10 kiaulių. Tada buvo vidutinė dvaro sodyba, 0,3 km į šiaurę nuo plento su 3 dideliais ūkiniais pastatais aplink kvadratinį kiemą ir mažesniu gyvenamuoju namu pietiniame šone, daržais, sodu-parku su mažomis kapinaitėmis jame. 0,8 km į rytus buvo pakelės namai; 0,8 km į vakarus mylių stulpas paplentėje; 1,5 km į vakarus – užeigos namai prie plento. Lazdynėliai sujungti su Sodviečiais – atskiros gyvenvietės nebeliko. Sovietmečiu viskas buvo sunaikinta – neliko nei Lazdynėlių sodybos, nei K. Donelaičio paminklinio akmens. Suniokotose apylinkėse bandyta įvairiose vietose ieškoti K. Donelaičio gimtinės. 1989 grupė restauratorių ir literatūrologų iš Vilniaus nustatė buvusio Lazdynėlių dvaro vietą. Minint poeto 275 metų jubiliejų, 1989 IV 15 pasodinta 275 ąžuoliukų giraitė. 1990 rugpjūtį buvusioje dvarvietėje Lietuvos Respublikos rūpesčiu pastatytas paminklinis akmuo (architektas Napoleonas Kitkauskas, meistras Vilius Orvydas). Šį paminklą įvairiai niokojo dabartiniai kolonistai. Lazdynėlių memorialas tvarkytas ir atkūrinėtas talkininkų iš Lietuvos Respublikos.

L: Kitkauskas N. K. Donelaičio memorialas Tolminkiemyje ir Lazdynėliuose // Darbai apie Kristijoną Donelaitį. V., 1993, p. 203–215; Wenau L. F. W. Neue Donalitiana. III. Lilienthal, 1999, p. 20–23; Wenau L. F. W. Neue Donalitiana. VI. Lilienthal, 2002; Wenau L. E. W. Einst war es die Große Wildnis. Lilienthal, 2002.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Pirmasis Kristijono Donelaičio minėjimas Lazdynėliuose, 1896 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“, 2000

Iliustracija: Lazdynėlių dvaro ūkiniai pastatai, XX a. pradžia / Iš Lutz Wenau knygos „Einst war es die Große Wildnis“, 2002

Iliustracija: Dvaro maketo, padaryto Lutzo Wenau, nuotrauka / Iš Napalio Kitkausko ir Laimutės Kitkauskienės knygos „Kristijono Donelaičio memorialas Tolminkiemyje“, 2002

Iliustracija: Atminimo akmuo (architektas Napalys Kitkauskas, meistras Vilius Orvydas, 1992) ir ąžuoliukų giraitė buvusių Lazdynėlių vietoje / Iš Napalio Kitkausko ir Laimutės Kitkauskienės knygos „Kristijono Donelaičio memorialas Tolminkiemyje“, 2002

Iliustracija: Kristijono Donelaičio atminimo akmens palaiminimas, 1992 / Iš Napalio Kitkausko ir Laimutės Kitkauskienės knygos „Kristijono Donelaičio memorialas Tolminkiemyje“, 2002