Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lauksargių parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Lauksargiuose ir jo bendruomenė.

Laũksargių parãpija. Iki XIX a. viduryje šių apylinkių gyventojai lankė bažnyčią Vilkyškiuose. 1836 įsteigtas Lauksargių parapijos kūrimo ir bažnyčios statymo fondas, rinktos aukos. 1853 parengtas bažnyčios projektas neįgyvendintas. 1854 už suaukotus pinigus nupirktas 11 margų žemės plotas savarankiškos bendruomenės kunigų namui statyti. Lauksargių parapija (kaip Vilkyškių parapijos filija, jai priskirta 16 kaimų) įsteigta 1864. Pamaldas laikinuose maldos namuose laikė diakonas Adolfas Anskaitis (Ansaitis). Bažnyčios projektavimo bei statybos darbai užsitęsė, ji pradėta statyti 1886, pašventinta 1887 X 6. Šį kuklų mūro statinį puošė 2 sekcijų bokštas su keliabriauniu stogeliu bei kryžiumi. Viduje buvo suprojektuoti kūrai, altorių puošė paveikslas Paskutinioji vakarienė. Vargonai įsigyti kiek vėliau. Pirmasis kunigas Gustavas Liaudynas čia pamokslavo 1871–1876. Bendruomenę tuokart sudarė 2200 žmonių, iš jų lietuvių – 1600 (73 %). 1902 iš 2070 parapijiečių lietuviai buvo 1420 (68,8 %). Per Pirmąjį pasaulinį karą rusų artilerija nugriovė bažnyčios bokštą, o įsiveržę kareiviai nusiaubė bažnyčios vidų. Galutinai maldos namai atstatyti tik 1924. Bendruomenė mažėjo: 1926 buvo 2000, 1936 – 1864 parapijiečiai. Tarpukariu parapiją aptarnavo kunigai Braunas, Gropas, Orentas (pamaldos laikytos vokiečių ir lietuvių kalbomis). Paskutiniai dvasininkai (iki sovietų įsibrovimo) buvo precentorius Kairys ir kunigas Joachimas Hansas Kilius iš Šilutės. Po 1944 bažnyčia suniokota – sunaikinti suolai, altorius, vargonai ir kita. Ji paversta arklide. Kantoriaus Petro Knispelio pastangomis parapija atkurta 1947 (oficialiai įregistruota 1948 VII 31). Pamaldos laikytos atkurtoje bažnyčioje. 1952 parapiją aptarnavo būsimasis vyskupas Jonas Kalvanas. 2001 bendruomenėje buvo apie 16 žmonių, jai vadovavo kunigas diakonas Ridas Tamulis. 2018 parapijiečių priskaičiuojama beveik tiek pat, pamaldas laiko kunigas Edikas Šulcas.

Albertas Juška

MLFA

Iliustracija: Lauksargių bažnyčia, 1998