Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Laučių pradinė mokykla

1736 Laučiuose įsteigta mokykla.

Lauči pradnė mokyklà, įsteigta 1736 (ar 1739). Pirmasis šuilmistras Gottfriedas Heckendorfas, 1744 mokytojavo Georgas Wilhelmas Cynthius, 1748 – Martinas Maurizas, 1782 – Jurgis Kaulickis. 1825 mokykla perkelta į gretimą Rumšų kaimą, 1899 grąžinta; tada paskirtas antrasis mokytojas. 1901 mokykla įsikūrė naujame pastate. Tarpukariu mokytoju dirbo Heinrichas Schützleris. Mokyta vokiečių kalba, tad 1937 įsteigta privati lietuviška mokykla. Ją lankė 27, 1938 – 31 moksleivis. Po Antrojo pasaulinio karo mokykla 1955 pervardyta į Jonaičių septynmetę. 1999 švenčiant mokyklos 260 metų sukaktį ji pavadinta Mikelio Hofmano – Ateivio vardu.

Albertas Juška

Birutė Dauskartienė