Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Labguvos giria

į rytus nuo Labguvos plytinti giria.

Labguvõs girià plyti į rytus nuo Labguvos. Plotas 22,397 hektaro. Šiaurinėje dalyje jungiasi su Druskių giria ir Nemunynu, už kurio yra Tovelninkų giria. Skirtingai nuo garsiųjų Graudų (vok. Grauden Walt?d), Labguvos giria senuosiuose žemėlapiuose nepažymėta. Vėliau (XVIII a.) į šiaurę nuo Labguvos žymėtas Baum Wald [Buominės miškas]. Aplink pačią Labguvą atsikėlėliai nuo seno iškirto miškus, ten plytėjo dirbamųjų žemių didelis plotas, todėl Labguvos vietovardis su atokesniais miškais nesietas. Gal šis vietovardis klostėsi įsitvirtinus Labguvos apskrityje XVIII a. pabaigoje. Buominės miškas dunksojo tarp Aukštagirių ir Senųjų Miellaukių. Jo dalis vadinta Druskių mišku (vok. Druschkensche Forst). Šiauriau iki Lankos ir Nemunyno augo Stembergsche Forst. Į pietryčius nuo Labguvos, Deimės upės dešiniajame krante, stūksojo Leipų miškas (vok. Leipensche Forst). Prieš Antrąjį pasaulinį karą Labguvos giria su Kukmiškiu įtraukta į Briedšilio (vok. Elchwald) saugomą gamtos plotą.

Martynas Purvinas