Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kukmiškis

taip vadinti drėgni miškai Nemuno deltos pietinėje dalyje, piečiau Skirvytės.

Kùkmiškis (vok. Ibenhorst), taip vadinti drėgni miškai Nemuno deltos pietinėje dalyje, piečiau Skirvytės. Kasmet potvynių užliejamame plote suvešėjo savotiški medynai ir krūmynai. Vėlesniais amžiais Kukmiškis sausintas stačiakampiu griovių tinklu, jį kerta tvarkingos kvartalinės proskynos.