Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Krukiai

lietuvininkų giminė.

Krukia, lietuvininkų giminė. 1794 VII 13 Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčios metrikacijos knygoje įregistruota Janio Krukio (g. 1774) ir Anikės Bruzdeilinytės (g. 1772) santuoka. Jų sūnus Ansas Krukis (g. 1809, Martyno Krukio senelis), turėjo 3 vaikus:

1. Sūnus Ansas Krukis (1847 I 15 Ginduliuose, Klaipėdos apskrityje – 1921 VII 30 Klaipėdoje), Martyno Krukio tėvas. Turėjo ūkį Šlapšilėje, netoli Laugalių (Dovilų vls. Klaipėdos aps.). Baigė mokslus Karaliaučiuje, mokytojavo Gargždų parapijos mokykloje, dirbo Gargždų evangelikų liuteronų bažnyčios kantoriumi. Bendravo su garsiu pamokslininku kunigu Jonu Pipiru. Grojo savadarbiais styginiu instrumentu (manikarka) ir vargonėliais. Iš Gargždų XX a. pradžioje perkeltas mokytoju Į Klaipėdą. Turėjo 23 arų sode du gyvenamuosius namus (dalį butų nuomojo). Žmona Marinkė, duktė Martyno (1850 II 9 Kaltiniuose, Klaipėdos apskrityje– 1905 V 4 Klaipėdoje). Abu palaidoti Klaipėdos Bomelsvitės kapinėse (neišlikusios). Jų 6 vaikai: Dora Urtė Krukytė (1877 V 27 Klaipėdoje–1968 II 2 Priekulėje), 1907 su kitais deleguota įteikti Mažosios Lietuvos lietuvių peticiją Vokietijos kaizeriui; buvo Raudonojo Kryžiaus veikėja. 1923–1939 vadovavo „Sandoros“ draugijos sekmadieninei tikybos mokyklai Klaipėdoje. Kiti vaikai: Marija Krukytė fon Kublinskienė (1880 I 25 Klaipėdoje–1969 VII 27 Berlyne), Anna Krukytė (1881 X 8–1956 VIII 21 Priekulėje), Martynas Krukis (1884 X 26 Gargžduose–1948 XI 9 Priekulėje), Berta Krukytė (1886 VIII 8 Gargžduose–1970 II 18 Berlyne), Ansas Krukis (1888 IV 8 Goberiškiuose, netoli Laugalių, Klaipėdos aps.–1976 Lauchameryje, Vokietija).

2. Sūnus, Martyno Krukio dėdė, turėjo 8 vaikus: Martynas ir Jonas buvo baigę Telšių gimnaziją ir ten mokytojavo, Helmutas ir Mikas žuvo per Pirmąjį pasaulinį karą, Urtės duktė pokariu ištekėjo už Peleckio, Gretė mokytojavo Vokietijoje, Gerda gyveno Vokietijoje, Marija mirė 17 metų.

3. Dukters Marijos Krukytės-Šlubienės (Schlubies) sūnus Šlubis buvo Karaliaučiaus universiteto dėstytojas, mokėjo 32 kalbas, 10 metų buvo Abisinijos karaliaus patarėjas. Vaikaitis Hansas Šlubis.

Vytautas Kaltenis

Aušra Krukytė-Lapašinskienė

Iliustracija: Dora Urtė Krukytė (1877–1968), „Sandoros“ sekmadieninės mokyklos Klaipėdoje mokytoja, apie 1914 / Iš Marijos Krukytės albumo

Iliustracija: Krukių giminė – dėdina Ida Krukienė, apie 1935 / Iš Marijos Krukytės albumo

Iliustracija: Krukių giminė – teta Anna su vaikais, 1927 / Iš Marijos Krukytės albumo

Iliustracija: Krukių giminė – teta Dora su vyru, 1930 / Iš Marijos Krukytės albumo