Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Krikščioniškas surinkimo laiškas“

„Krikszczoniszkas Surinkimo Laiszkas“, mėnesinis religinis laikraštis, leistas 1912 Tilžėje.

„Krikščióniškas surinkmo láiškas“, „Krikszczoniszkas Surinkimo Laiszkas“, mėnesinis religinis laikraštis, leistas lietuvių ir vokiečių kalbomis 1912 Tilžėje. Pavyzdinis numeris pasirodė 1911 gruodį. Redaktorius ir leidėjas – evangelistas Heinrikas (Endrikis) Macikas iš Juknaičių. Nr. 6 išėjo jau kitu pavadinimu „Kelrodis y Ziona“.

Algirdas Žemaitaitis