Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Heinrichas Macikas

Heinrich Matzick, XX a. pradžios spaudos darbuotojas, redaktorius, sakytojas.

Macikas Heinrichas (Heinrich Matzick), XX a. pradžios spaudos darbuotojas, redaktorius, sakytojas. 1912 Juknaičiuose redagavo laikraštį „Krikszczoniszkas Surinkimo Laiszkas“ (po 5 nr. pavadintas „Kelrodis y Ziona“). Ostpreußen Weltmission [Rytprūsių keliaujanti misija] išleido knygą Malonės giesmės: Ponui Diewui ant garbės ir žmonėms ant žegnonės (Surinktos ir pagerintos H. Matzickʼio; 1921 ar 1924, Tilžė, 56 p.). Vertėjas šį nekvalifikuotai parengtą darbą skyrė ne tik surinkimininkams, bet ir jaunimo draugijoms. XX a. 3 dešimtmetį vidaus misijų draugijos dėl Vokietijos valdžios spaudimo ir silpnėjančios gyventojų paramos nustojo veikusios. 1927 Macikas dėl neva nepagrįsto skundo nubaustas 1,5 metų sunkiųjų darbų kalėjimo. Taip minėta misija prarado paskutinį raštijos darbuotoją lietuvį.

Algirdas Žemaitaitis