Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kredito sąjunga

1925 įsteigta sąjunga antilietuviškai veiklai Klaipėdos krašte finansuoti.

Kredto sjunga (vok. Kreditverband Memelländischer Grundbesitzer), įsteigta 1925 VII 21. Įsteigė 10 dvarininkų antilietuviškai veiklai Klaipėdos krašte finansuoti. 1934 turėjo 50 narių, įmokėjusių beveik 0,55 mln. Lt pajų. Kredito sąjunga vertėsi daugiausia iš Osthilfe fondo ir Vokietijos bankų gautų pinigų. Skolino tiems krašto dvarininkams, kurie buvo politiškai ištikimi Vokietijai. Iki 1934 spalio iš Osthilfe fondo Kredito sąjunga gavo 4,2 mln. Lt, skolindavo po 100–150 Lt margui žemės. 1934 buvo suteikusi 4,4 mln. Lt paskolų. Priklausė erzacbankų arba specialių kredito įmonių politiniams kreditams skirti kategorijai. Neturėjo savo patalpų, veikė Žemės ūkio banko vardu, pastarojo vadovai tvarkė Kredito sąjungos reikalus. 1934 veikla Lietuvos Respublikos valdžios sustabdyta.

Vladas Terleckas