Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Osthilfe

pagalba Rytams, Vokietijos imperijos politinė programa stiprinant vokiškųjų Rytų (tarp jų ir Rytprūsių) žemes.

Osthilfe [pagalba Rytams], Vokietijos imperijos politinė programa stiprinant vokiškųjų Rytų (tarp jų ir Rytprūsių) žemes, skiriant joms ekonominę pagalbą, skatinant kolonizaciją ir vokiškumo įsigalėjimą. Tarpukariu veikė specialus Osthilfe reichskomisariatas, Osthilfe fondas, kaupęs ir skirstęs lėšas. Osthilfe padėjo vykdyti krašto germanizaciją, tautinių mažumų asimiliaciją.

Dar skaitykite: Ostpreußenhilfe, 2.