Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kraupiškas

Kraupiškis, bažnytkaimis ir valsčiaus centras Ragainės apskrityje.

Kraũpiškas, Kraũpiškis (vok. Kraupischken, nuo 1938 Breitenstein; rus. Uljanovo), bažnytkaimis ir valsčiaus centras Ragainės apskrityje, 25 km į pietus nuo Ragainės, Įsros dešiniajame krante, ties jos ir Eimenio santaka. Apie 1276 Kryžiuočių ordino krašto magistras iš Įsruties žygiavo pro Kraupišką (vok. Cropiscin) sudeginti Sassowe pilies prie Eimenio upės. 1352 Sembos vyskupui ir ordinui dalijantis Nadruvos žemes, Kraupiškas (vok. Cropiscin an der Instrud) ir garsusis Kraupiškos akmuo (vok. Breite Stein) minėti kaip riboženkliai – žinomos vietos. Tarp 1490 ir 1540 minimi Crawpischken. Seniau Kraupiškas dar vadintas Sausininkais. Įsros dešiniajame krante, 1 km nuo Kraupiško, yra nadruvių piliakalnis, kuris iki naujausių laikų lietuvininkams buvo šventas. Svarbi Kraupiško kelių sankryža – plentai vedė į Įsrutį, Tilžę pro Žilius, Ragainę pro Lenkviečius, Lazdynus pro Būdviečius, Gumbinę pro Malvišką. Iki didžiojo maro Kraupiško apylinkėse gyveno vien lietuvininkai, 1848 jų buvo 50%; 1878 iš 8000 parapijiečių dar buvo 32,5% lietuvininkų, 1897 – 19,4%, 1912 – 5,6%. XVIII a. į Kraupiško apylinkes atkelta daug zalcburgiečių. XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje apylinkėse Vilius Kalvaitis užrašė daug lietuvių tautosakos. XX a. pradžioje Kraupiškas buvo mūriniais pastatais tankiai užstatytas miestelis. Slėnyje buvo Ragainės–Įsruties siaurojo geležinkelio stotis. 1905 buvo 663 gyventojai. Seniūnijoje 1939 buvo 1263 gyventojai, o Kraupiške – 700 gyventojų. 1 km į rytus buvo Breitenstein dvaro sodyba su dideliais trobesiais, erdviais daržų plotais. Didelis riedulys pakelėje saugotas kaip gamtos paminklas. Nuo jo kilęs ir dvaro vardas (liet. Platusis Akmuo). Sovietmečiu suniokota bažnyčia, šventorius, kapinės, paminklai, nugyventi senieji pastatai. Vietovardis yra priesagos -iškas vedinys iš lietuviškos pavardės Kraupas, Kraupis (: liet. kraupus – greit bijantis; šiurpus).

L: Hofer M., Palfrier Ch. Das Kirchspiel Kraupischken-Breitenstein. Т. I Lütjenburg, 1970.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Kraupiško evangelikų liuteronų bažnyčia, iki 1944 / Iš MLEA

Iliustracija: Kraupiško evangelikų liuteronų bažnyčios griuvėsiai, 1992 / Iš MLEA

Iliustracija: Kraupiško miestelio centras, 2000