Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Kovos keliais“

almanachas, skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos 15 metų sukakčiai paminėti.

„Kovõs kelias“, almanachas, skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos 15 metų sukakčiai paminėti, išleistas 1938. Almanachą spaudai parengė Jonas Vanagaitis, remdamasis daugiausia nuo 1895 rinkta medžiaga apie Mažosios Lietuvos lietuvių tautinį judėjimą. Almanachas apima laikotarpį nuo senųjų laikų iki 1923 Klaipėdos krašto sukilimo ir 1937. Almanache „Kovos keliais“ aprašyta ne tik krašto istorija nuo senųjų laikų, bet ir svarbiausi politiniai, ekonominiai ir kiti įvykiai, Klaipėdos uosto istorija, pajamos, laivų kiekis įvairiu laikotarpiu, Klaipėdos krašto ir miesto valdymo struktūra, mokyklos, draugijos ir kita. Be to, pateikta per 50 politikos, kultūros, Mažosios Lietuvos tautinio judėjimo ir kitų veikėjų biografijų; daugiau kaip 30 įvairaus pobūdžio 1837–1937 metų statistikos lentelių, kuriose pateikiamas gyventojų skaičius, jų etninė, konfesinė, kalbinė sudėtis; rinkimų į Klaipėdos krašto seimelius rezultatai (1925–1935). Taip pat yra keletas apysakų bei atsiminimų, nemažai fotonuotraukų. „Kovos keliais“ atspindi J. Vanagaičio ir kitų bendraautorių patriotiškumą, tačiau esama ir subjektyvumo, tendencingumo ir kita. Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos veikėjų pretenzijų almanacho „Kovos keliais“ leidyba strigo.

L: Vanagaitis J. Kovos keliais. Klaipėda, 1938.

Iliustracija: Jono Vanagaičio redaguotos knygos „Kovos keliais“ viršelis, 1938

Iliustracija: „Birutės“ draugijos narės lietuvininkių tautiniais drabužiais / Iš knygos „Kovos keliais“. Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas. Redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis. Klaipėda, 1938

Iliustracija: Vokiečių riteriai šeimininkauja prūsų namuose / Iš knygos „Kovos keliais“. Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas. Redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis. Klaipėda, 1938