Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Konstitucinės monarchijos draugija

Tilžėje 1848 įkurta draugija.

Konstitùcinės monárchijos draugijà įkurta Tilžėje. 1848 rudenį išleido pirmąjį atsišaukimą lietuvių kalba. Jame gynė Vokietijos konservatorių partijos idealus, kuriuos rėmė ir kalbininkas Frydrichą Kuršaitis. 1848 paskelbė 2 jo parašytus atsišaukimus dėl paramos sušlubavusiai valdžiai ir pasitikėjimo ja. Kaip atlygį už tai konservatoriai skyrė lėšų F. Kuršaičio redaguojamam Keleiviui iš Karaliaučiaus leisti. Jis tapo prūsiškojo monarchizmo ideologijos svarbiausiu apologetu tarp lietuvininkų. Su juo kaip priedas platinti F. Kuršaičio parašyti lietuviški atsišaukimai.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 237.