Mažosios Lietuvos
enciklopedija

komsomolas (komunistinis jaunimas) Klaipėdos krašte

komunistinis jaunimas Klaipėdos krašte.

komsomòlas (komunstinis jaunmas) Klapėdos kraštè. Manoma, kad komsomolas atskiros organizacijos Klaipėdos krašte nesukūrė, o veikė kaip Lietuvos komunistų partijos – LKP(b) sudėtinė dalis. Pasak komunistų vadų, komsomolas egzistavo 1923–1939 kaip savarankiška Lietuvos komunistinio jaunimo sąjungos (LKJS) Klaipėdos krašto organizacija. Jos įkūrėju laikytas Josifas (Juozas) Greifenbergeris. LKP(b) siųsti komsomolcai (šturmovikai) Klaipėdos krašte platino kurstomus atsišaukimus, organizuodavo įvairius teroro bei pseudopatriotinius aktus. Komsomolo esmę atskleidžia keletas jiems būdingų darbų. Pvz., Frida Videsaitė-Reiman (slapyvardžiai Rada, Bela) 1923 sausį slapta į Klaipėdą atvežė pluoštą atsišaukimų, raginusių kelti visuotinį streiką. Jo išsigandusi pati pabėgo į Karaliaučių ir susidėjo su socialdemokratais, nors turėjo užduotį įkurti Klaipėdoje LKP(b) organizaciją. Kitai komsomolo veikėjai Idai Strolytei patikėta paslaptis, kur Klaipėdoje slėptas partinės organizacijos revolveris. Vėliau atsiųstas Girša Kabas 1932 Strolytę palaikė provokatore ir bandė ją nužudyti. Dar komunistai (bolševikai) Klaipėdos krašte.

Algirdas Antanas Gliožaitis