Mažosios Lietuvos
enciklopedija

knygos

bažnytinės knygos.

knỹgos, bažnytinės knygos (vok. Kirchenbücher). Pradėtos rašyti XVI a. pabaigoje–XVII a. pradžioje. Jas vesdavo kunigai registruodami svarbiausius parapijiečių gyvenimo įvykius. Buvo rašomos krikšto (vok. Taufenregister), įžegnotuvių (vokiečių evangelikų Konfirmationsregister, katalikų Firm(el)ungsregister), užsakų (vok. Aufgebote), jungtuvių-venčiavos (vok. Trauungs-, Heiratsregister), komunijos dalyvių (vok. Abendmahlsteilnehmer), mirusiųjų ir laidotuvių (vok. Toten-, Sterbe-, Beerdigungsregister), pavardžių (vok. Namensregister) bažnytinės knygos. Iki 1876, kai įvesta valstybinės civilinės būklės aktų registracija, išrašai iš bažnytinių knygų buvo oficialūs dokumentai. Bažnytinės knygos pateikia duomenų genealoginiams tyrinėjimams, padeda atskleisti gyvenimo datas ir aplinkybes, šeimos narių ryšius. Daugelis bažnytinių knygų Antrojo pasaulinio karo pabaigoje išvežta į Vokietiją ir dabar saugoma valstybiniuose ar Bažnyčios įvairiuose archyvuose, pvz., Centriniame evangelikų archyve (vok. Evangelisches Zentralarchiv) Berlyne, katalikų bendruomenių bažnytinė knygos – Vyskupijų centriniame archyve (vok. Bischöfliches Zentralarchiv) Regensburge ir Katalikų tremtinių bažnytinių knygų įstaigoje (vok. Katholisches Kirchenbuchamt für Heimatvertriebene) Münchene. Bažnytinių knygų mikrofilmai laikomi Saksonijos valstybinio archyvo Vokiečių genealogijos centre (vok. Sächsisches Staatsarchiv, Abteilung Deutsche Zentralstelle für Genealogie) Leipzige. Išsaugota nemažai bažnytinių knygų iš Mažosios Lietuvos parapijų. Tai labai svarbūs krašto tyrimų istorijos šaltiniai. Pvz., išlikusios Tolminkiemio parapijos bažnytinės knygos su paties Kristijono Donelaičio įrašais.

Dar skaitykite kilmės tyrimai.

Giesmių knygos. Kitaip nei dabartinėse Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčiose, Mažosios Lietuvos būrai turėdavo nuosavas giesmių knygas. Jas laikydavo namie ir atsinešdavo į bažnyčią per pamaldas. Iš tų pačių knygų namie giedodavo per maldą ir namų pamaldas.

Martin Tydecks

Iliustracija: Puošniausia Mažosios Lietuvos knyga „Aš bei mano namai norim Viešpačiui šlužyti“, Berlynas, 1914 / lš Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos fondo