Mažosios Lietuvos
enciklopedija

malda

prašymas (kanceliarinio rašto pavadinimas).

maldà, prašymas (kanceliarinio rašto pavadinimas). Vartotas Prūsijos valdžios 1808 įsake. Rankraštiniame XVII a. vokiečių–lietuvių kalbų žodyne Lexicon Lithuanicum pateikta ši reikšmė (vok. Bitte) ir kita – kreipimosi į dievybę reikšmė (vok. Gebeth).

L: Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams, V., I960; Lexicon Lithuanicum. V., 1987.

Jurgis Mališauskas