Mažosios Lietuvos
enciklopedija

klojimo teatras

valstietiškos pasaulėjautos teatrinės raiškos būdas.

klojmo teãtras, valstietiškos pasaulėjautos teatrinės raiškos būdas. Klojimo teatro kultūra susiformavo valstiečio kalendorinių darbų eigoje. Rugio likimo ciklas (scenarijus nuo grūdo, išmesto į dirvą, iki jo sugrįžimo į klojimą) yra 4 dalių drama. Klojimo (kluono) pirtyje džiovinant linus ar pėdus naktį sektos baisios sakmės (vieno aktoriaus teatras), paskutinio pėdo (dirvolikos) iš rugių lauko parvežimas, kuršio ar samčio įmetimas pabaigtuvėms. Daugelis lietuvių apeigų, susijusių su klojimu, vyko ištisus metus. Čia dalyvavo protėvių vėlės. Veikta pagal itin sudėtingos konstrukcijos liaudies dramą: baugi atmosfera, iš anksto žinomas scenarijus, besikeičiančios aplinkybės, žaidimas, išmonė, susipynusi su jausena, tikri atsitikimai, perpinti monologų, sakmių, pasakų, padavimų, persirengėlių. Komizmas derintas su mitologija: pabaigtuvės, Užgavėnių persirengėliai, piršlio korimas peraugdavo į dramatišką gyvųjų susitikimą su mirusiųjų vėlėmis. Mažojoje Lietuvoje klojimo teatro tradicijas diegė Vydūnas, įkūręs Jokūbynės teatrą Tilžėje. Šviečiamąja veikla pasižymėjo Šv. Jokūbo dieną (liepos 25) Vydūno teatro atliktos Rugių šventės – ritualinės rugiapjūtės pabaigtuvių apeigos. Šventė prasidėdavo Jokūbynėje, lietuvių namelyje, tęsėsi vėliavų iškėlimu, eitynėmis iki Nemuno, persikėlimu per upę, kur buvo atliekamos vandens apeigos ir deginta ugnis ant Rambyno kalno. Vykdavo teatralizuotas vaidilučių pasilaigymas dalyvaujant Krivių Krivaičiui, aukota šventoji ugnis Perkūnui ir Pikului. Šventėje dalyvaudavo minios žmonių, ant kranto deginti laužai. Visa tai sudarė klojimo teatro Rambyne vyksmą. 1983 Agluonėnuose Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų (dabar Klaipėdos universitetas) Režisūros katedros studentai įkūrė klojimo teatrą lietuvininko sodybos klojime. Čia suvaidintas pirmasis vaidinimas Elegija Jonui Biliūnui (režisierius Petras Bielskis), pastatyti Vydūno veikalai Piktoji gudrybė (režisierius V. Germanavičius), Numanė (režisierius V. Vyšniauskas). 1988 Agluonėnuose surengta Lietuvos klojimo teatro pirmoji krivūlė (vyksta kasmet). 1991 įregistruota Lietuvos klojimo teatro draugija. Veikia Rusnės klojimo teatro (Martos Druskytės etnografinėje sodyboje), Klaipėdos Kopgalio teatras (režisierius E. Kupčiūnas), Klaipėdos universiteto klojimo teatras (režisierius P. Bielskis) ir kiti.

Petras Bielskis