Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kluonas

klojimas, ūkinio pastato dalis javams kulti.

klùonas, klojimas, ūkinio pastato (jaujos, daržinės, skūnės) dalis javams kulti. Kadangi senovėje javai kulti spragilais, kluone buvo įrengtas padas – plūkto molio asla kuliamiems javams patiesti. XVIII . kai kur kluono padą prieš kuldami įkaitindavo su krosnele iš akmenų ir molio. Greta kluono dažnai įrengtos peludės kūlimo atliekoms supilti. Vėliau kluone talpinta žemės ūkio technika, padargai ir kita. Derlingesniais metais kluone krauti javai ir pašarai, netilpę į bertainius (šalines).

Martynas Purvinas

Iliustracija: Kluonas su greta dirbančia kuliamąja, apie 1935 / Iš Šilutės muziejaus fondo