Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klišiai

bažnytkaimis ir valsčiaus centras Darkiemio apskrityje.

Klišia (vok. Kleszowen, nuo 1938 Kleschauen; rus. Kutuzovo), bažnytkaimis ir valsčiaus centras Darkiemio apskrityje, 10 km į pietryčius nuo Darkiemio, Klišių ežerėlio šiaurės vakariniame krante, prie Darkiemio–Geldapės plento. 1539 minėti Kleschtzaw, 1554 Kleschaw. 1684 įkurta parapija, apie 1702 – Klišių parapinė mokykla. Apie jos lietuviškumą XVII a. liudija gyvenviečių vardai: Astraviškiai, Aukskaliai<Aukštkalniai, Brindlaukiai, Jagučiai, Juodžiūnai, Klišiai, Opšrininkai, Raudoniai, Tautšiliai, Užbaliai, Vantiškiai, Vykiškiai, Voreliai. Iš 13 vietovardžių 11 yra pavardinės kilmės, susijusios su gyvenviečių kūrėjais: Astravas, Aukštkalnis, Brindys, Jagutis, Juodžiūnas, Klišys, Raudonius, Tautas, Užbalis, Vantulis, Vorelis. Prie Vykos upės įsikūręs lietuvininkas savo vietovę praminė Vykiškiais, o opšrus medžiojęs „opšrininkas“ – Opšrininkais. Pirmoji bažnytėlė statyta 1700, o 1749 sumūryta nauja. 1749–1765 Klišių kunigu buvo Povilas Šrėderis (buvęs mokytojas prie lietuviškos bažnyčios Karaliaučiuje, Gotfrydo Ostermejerio bendradarbis). Nuo 1802 kunigas Jonas Bernhardas Vachas (M. L. Rėzos paprašytas rinko žinias apie K. Donelaitį). Bažnytkaimyje gyveno daug lietuvininkų. Tai liudija ir faktas, kad 8 asmenys savo bibliotekoms 1814 įsigijo Napoleono karų istoriją lietuvių kalba, o 1920 išsiųsta į Klišius parduoti 100 egz. Prūsų lietuvių balso kalendoriaus. 1848 (ar iki 1918) laikytos pamaldos lietuvių kalba. Veikė dviklasė pradžios mokykla. 1939 buvo 163 gyventojai, dvaro sodyba su dideliais trobesiais ir parku paežerėje. Paplentėje stovėjo nedidelė bažnyčia, kelios didelės sodybos, 0,5 km į šiaurę buvo Koplyčios kalnas (vok. Kapellen-Berg). Vakarinėje pusėje driekėsi Klišių miškas. Sovietmečiu Klišiai nugyventi, suniokoti. 1990 buvo bažnyčios griuvėsių, buvusios mokyklos pastatas, keli seni pavieniai pastatai. Vietovardis kilęs iš pavardės Klišys.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Klišių evangelikų liuteronų bažnyčia, iki 1939 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Klišių evangelikų liuteronų bažnyčios altorius, iki 1939 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Klišių evangelikų liuteronų bažnyčios griuvėsiai, 1990 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Žemėlapis. Klišių parapijos gyvenvietės