Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klišių parapinė mokykla

įsteigta apie 1702. Vaikai mokyti gimtąja lietuvių, lenkų, vokiečių kalba, nuo XIX a. pradžios – tik vokiškai.

Kliši parãpinė mokyklà įsteigta apie 1702. Vaikai mokyti gimtąja lietuvių, lenkų, vokiečių kalba, nuo XIX a. pradžios – tik vokiškai. Dirbo Karalienės mokytojų seminarijos absolventai: Ch. Kempas (nuo 1835), G. O. Rehwaldas (1881), A. Lehmannas (1902), G. Gollubis (1904). 1911 mokytojavo R. Urbonas (Urban).

Albertas Juška