Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos muzikinis teatras

Klaipėdoje apie 1785 atidarytas muzikinis teatras.

Klapėdos muziknis teãtras. Apie 1785 atidarytas Klaipėdos teatras (vok. Städtisches Schauspielhaus), iš pradžių vadintas Komedijų namu. 1803 pirklys Wachsenas teatrą įrengė buvusiame sandėlyje, prie Danės upės. Jame vaidindavo keliaujančios aktorių trupės. 1814 šis pastatas parduotas. 1818 pirklys Ulbrichas prie Danės upės pastatydino laikiną teatrą (200 vietų salė). Tais metais įvyko pirmasis spektaklis: Augusto Kotzebue dvi pjesės. Klaipėdiečiai pirkliai Ruppelis ir Woitkowitzas įsteigė teatro statybos akcinę bendrovę. 1819 pastatytas naujas mūrinis klasicizmo stiliaus teatras. Direktoriumi tapo dainininkas J. H. Heckertas. 1820 I 1 įvyko teatro atidarymas. Dirigavo K. Eisrichas. XIX a. I pusėje teatre statyta dramos, muzikiniai spektakliai, operos, vodeviliai: W. A. Mozarto Tito gailestingumas, Pagrobimas iš Seralio, H. Bertono Alina, Golkodos karalienė, J. Elsnerio Tariamasis turtas ir kita. Heckerto vadovaujama Klaipėdos muzikinio teatro trupė gastroliuodavo Mažosios Lietuvos miestuose, Vilniuje (1820–1821, 1823, 1824–1825). Klaipėdos teatro simfoninis orkestras rengdavo koncertus (operų, operečių uvertiūrų, klasikinių kūrinių popuri). Jam dažnai pritardavo Tilžės pučiamųjų instrumentų orkestras. Teatrą finansiškai rėmė vokiečių kultūros organizacija Concordia (įkurta 1826), kuri organizuodavo gastroles, orkestro koncertus, kviesdavo į Klaipėdą Vokietijos ir Prūsijos miestų teatrų grupes bei jų simfoninius orkestrus. 1854 Klaipėdoje kilus gaisrui, sudegė teatro pastatas. 1870 pastatyti nauji teatro rūmai. 1893 teatrą įsigijo miestas, rūmus rekonstravo pagal neoklasicizmo stilių. Klaipėdos muzikinio teatro veikla tęsėsi, kraštą prijungus prie Lietuvos. Vokietijos liaudies švietimo draugijos teatro padalinys materialiai rėmė Klaipėdos muzikinį teatrą, skatindamas statyti daugiau spektaklių, rengti simfoninių bei kamerinių koncertų. 1921–1924 Klaipėdoje veikė vokiečių simfoninis orkestras. Klaipėdos muzikinis teatras statė W. A. Mozarto, G. Rossini, P. Mascagni, R. Leoncavallo, G. Verdi, Rytprūsių kompozitorių operas. 1937 Münchene įsikūrė Gesellschaft der Freunde der Memeler Schauspielhauses [Klaipėdos teatro bičiulių draugija], kuri materialiai rėmė Klaipėdos muzikinį teatrą. 1932 Klaipėdoje įsikūrė draugija Collegium musicum [Muzikos kolegija], propagavusi klasikinę muziką. Po 1920 galvota steigti Lietuvišką muzikinį teatrą. 1922 Klaipėdos choras „Aida“ Šaulių namuose parodė pirmą lietuvių pastatytą muzikinį spektaklį – Miko Petrausko operetę Consilium facultatis. 1928 Klaipėdos konservatorijos jėgomis pastatyta operos: M. Petrausko Birutė ir Ch. Gounod Faustas. 1933 Klaipėdos muzikos mėgėjų ir menininkų pasitarime nutarta steigti Klaipėdos operą prie „Aukuro“ draugijos. 1934 XII 8 įvyko pirmoji premjera – G. Verdi opera Traviata (dirigentas Jeronimas Kačinskas). Pagrindinius vaidmenis atliko M. Dambravičiūtė-Bručkienė (Violeta), J. Babravičius (Alfredas), V. Bručkus (Žermonas), L. Kaškelytė (Flora) ir kiti. 1935 V 24 įvyko Ch. Gounod operos Faustas premjera (dirigentas J. Kačinskas). Pagrindinius vaidmenis atliko M. Dambravičiūtė-Bručkienė (Margarita), V. Ivanauskas (Faustas), S. Sodeika (Valentinas), L. Kaškelytė (Morta) ir kiti. 1935 Lietuvos Respublikos vyriausybei nustojus finansiškai remti Klaipėdos muzikinis teatras užsidarė. Per Antrąjį pasaulinį karą veikė tik vokiečių muzikinis teatras. 1946–1950 Klaipėdoje veikė Muzikinės komedijos teatras (dar vadintas Muzikinės dramos teatru). Klemensas Griauzdė buvo meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, Juozas Gustaitis – režisierius. 1956–1986 Klaipėdoje veikė Liaudies operos teatras (įkūrė K. Griauzdė). Vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas Kazys Kšanas (nuo 1967). 1986 šis teatras pertvarkytas į muzikinį teatrą (meno vadovas – režisierius Gintas Žilys, dirigentas – Antanas Kievišas). 1988 įvyko Audronės Žigaitytės operos Mažvydas premjera. Nuo 1995 teatro vadovas dirigentas Stasys Domarkas. Iki 2001 Klaipėdos muzikinis teatras pastatė įvairių muzikinių spektaklių (tarp jų ir G. Kuprevičiaus operą Prūsai), operečių, baletų, miuziklų.

Daiva Kšanienė

Iliustracija: Klaipėdos liaudies operos teatro vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas Kazys Kšanas per paskutinį spektaklį, 1986

Iliustracija: Senasis Klaipėdos teatras, kuriame statyti pirmieji muzikiniai spektakliai, XIX a. / Iš MLEA