Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Krikščioniškųjų raštų lietuvių kalba leidimo draugija

religinės orientacijos organizacija, leidusi religinę literatūrą.

Krikščióniškųjų rãštų lietùvių kalbà leidmo draugijà, krašte vienintelė grynai religinės orientacijos organizacija, leidusi tik religinę literatūrą. Įsteigta evangelikų baptistų 1911 Klaipėdoje. Kai kur minėta kaip Klaipėdos krikščioniškų raštų leidimo lietuvių kalba susivienijimas, Krikščioniškų raštų platinimo komitetas. Apie 1911 išleido giesmyną Naujos giesmių knygos ant wartojimo krikščioniškuse surinkimuse ir naminei Dievo szlužbai. Krikščioniškųjų raštų lietuvių kalba leidimo draugija talkino ir evangelikų baptistų centrui Krikščioniškų raštų draugija Kaselyje, pakartotinai išleidusiam 1901 Bitėnuose leistas 8 knygeles. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Krikščioniškųjų raštų lietuvių kalba leidimo draugijos veikla nutrūko.

Dar skaitykite Klaipėdos lietuviškų krikščioniškų raštų leidimo draugija.

Algirdas Žemaitaitis