Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Kairys

račius, XIX–XX a. baptistų veikėjas.

Kairỹs Martynas XIX a. II pusėje XX a. I pusėje, račius Vytuliuose (Šilutės apskrityje), baptistų veikėjas (brolis). Nuo 1905 I 1 redagavo laikraštį Pasiuntinystės laiškas. Su kitais broliais ir pamokslininku R. Schefleriu vadovavo Klaipėdos lietuviškų krikščioniškų raštų leidimo draugijai (veikė 1911–1914), prižiūrėjo draugijos raštų leidybą, taisė korektūrą. Apie 1912 parengė ir išleido giesmyną Naujos giesmių knygos. Jame išspausdinti 439 giesmių vertimai iš vokiško rinkinio Glaubensstimme [Tikėjimo balsas].

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga: Lietuviškos knygos raida 1547–1940. V., 1996.

Iliustracija: Martyno Kairio parengtas baptistų giesmynas, apie 1912 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996