Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto okupacijos ir administracijos išlaidų atlyginimo protokolas 1930

Paryžiuje tarp Didžiosios Britanijos, Italijos ir Prancūzijos vyriausybių iš vienos pusės ir Lietuvos vyriausybės iš kitos pusės pasirašytas dokumentas.

Klapėdos krãšto okupãcijos ir administrãcijos šlaidų atlýginimo protokòlas 1930, pasirašytas Paryžiuje 1930 II 15 tarp Didžiosios Britanijos, Italijos ir Prancūzijos vyriausybių ir Lietuvos vyriausybės. Protokolą sudarė preambulė, 3 straipsnis ir priedas – mokėjimų lentelė. Pasirašant protokolą Prancūzijai atstovavo A. Briandas, Didžiajai Britanijai – Tyrellis, Italijai – G. Manzonis, Lietuvai – Petras Klimas. Klaipėdos krašto okupacijos ir administracijos išlaidų atlyginimo protokolas pasirašytas remiantis 1924 V 8 Klaipėdos krašto konvencijos 4 straipsniu (jame nurodyta, kad okupacijos, administracijos išlaidas ir pusę Klaipėdos krašto sienų nustatymo išlaidų minėtoms valstybėms atlygina Lietuva). Lietuvos skolai pagal Klaipėdos krašto okupacijos ir administracijos išlaidų atlyginimo protokolą atlyginti numatyti 4 terminai: 1) per 15 dienų protokolą pasirašius – 800 000 aukso markių, 2) 1930 XII 15 – 1 mln. aukso markių, 3) 1931 XII 15 – 1 mln. aukso markių, 4) 1932 XII 15 – 1 mln. aukso markių. Didžiajai Britanijai, Italijai ir Prancūzijai tenkantys mokėjimai turi būti įnešti į tų valstybių iždus (žr. lentelę).

Lent. Klaipėdos krašto okupacijos ir administracijos išlaidų atlyginimo terminai ir sumos
Mokėjimų data Prancūzijai (Prancūzijos frankai) Didžiajai Britanijai (svarai sterlingų) Italijai (liros)
Per 15 dienų po protokolo pasirašymo 4 725 998 90 882  
1930 XII 15 5 886 873 113 180 16 273
1931 XII 15 5 907 505 113 590  
1932 XII 15 5 907 505 113 590  

L: Klaipėdos krašto okupacijos ir administracijos išlaidų atlyginimo protokolas // Vyriausybės žinios. 1930, nr. 374, p. 12–13.