Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos apdraudimo akcinė bendrovė

Memeler Versicherungs-Aktiengesellschaft, mišri lietuvių ir vokiečių kapitalo bendrovė.

Klapėdos apdraudmo ãkcinė bendróvė (vok. Memeler Versicherungs-Aktiengesellschaft), mišri lietuvių ir vokiečių kapitalo bendrovė. Viena iš nedaugelio tokių. Įsteigta 1923, akcinį kapitalą sudarė 2 mln. markių. Steigėjai: A. Vosylius (Kaunas), Erdmonas Simonaitis, Vilius Gaigalaitis, Endrius Rėžulaitis, M. Kopelmanas (Kaunas), L. Soloveičikas (Kaunas), L. Abelmannas, C. Wiese, Nafthal&Co, L. Jahn. 1-oji valdyba – B. Nafthalis, H. Jochheimas; priežiūros taryba – beveik visi steigėjai bei L. Rostowsky, N. Nafthalis. Pradžioje vertėsi daugiausia gaisrų, įvairių transporto nelaimių draudimu, vėliau užsiėmė visų rūšių draudimu. 1924 akcinis kapitalas pervestas į 10 000 Lt. 1924 balansas sudarė 206 568 Lt, patirtas 5 755 Lt nuostolis; 1925 – 94 636 Lt, gautas 1 748 Lt pelnas. Panašus veiklos mastas išliko iki pat 1939 III 23. Bendrovė egzistavo ir Antrojo pasaulinio karo metais.

Julius Žukas