Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrius Rėžulaitis

Endrius Rėželaitis, XX a. Mažosios Lietuvos kultūros, politikos veikėjas.

Rėžuláitis Endrius, Rėželaitis 1889 XII 1Rokaičiuose (Pakalnės aps.) 1928 X 27Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos kultūros, politikos veikėjas. Tautvydo Endriaus Rėžulaičio tėvas. Kilęs iš pasiturinčios ūkininkų šeimos. Baigė Tilžės gimnaziją, studijavo Karaliaučiaus universitete. Dirbo dvarų, Gumbinės ir Įsruties įmonių administratoriumi. Mokydamasis Tilžės gimnazijoje suartėjo su lietuvių tautinio sąjūdžio dalyviais, tapo aktyvus lietuvių veikėjas. Su kitais 1910 įkūrė Gumbinės, 1919 – Įsruties lietuvių draugijas, buvo jų renginių organizatorius. Per Pirmąjį pasaulinį karą mobilizuotas į Vokietijos kariuomenę, tačiau dėl silpnos sveikatos greitai paleistas. Nuo 1920 ėjo Prūsų lietuvių tautos tarybos (Mažosios Lietuvos tautinė taryba) generalinio sekretoriaus pareigas, 1920 IX 25–1921 XII 5 redagavo jos informacinį laikraštį Tarybos žinios. Nuo 1920 gyveno Klaipėdoje, su kitais įsteigė laivininkystės akcinę bendrovę Sandėlis (jos pirmasis direktorius), Lietuvos banko Klaipėdos skyriaus Diskonto komiteto narys, nuo 1924 IV 23 – Klaipėdos apskrities teismo prekybos teisėjas. Aukuro draugijos narys, Donelaičio draugijos narys bei revizijos komisijos narys, XX Šaulių rinktinės valdybos narys, Lietuvos jūros draugijos valdybos narys. 2001 VIII 24 Klaipėdoje, prie namo Liepų g. 28, kur gyveno Rėžulaičių šeima, atidengta dailininko Alberto Danilevičiaus sukurta atminimo lenta.

Domas Kaunas

Iliustracija: Endrius Rėžulaitis / Iš MLEA