Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kisinių kapinės

Kisinių kaimo kapinės.

Kisini kãpinės. Vietos gyventojų saugotos jos išsilaikė geriau nei kitur Klaipėdos krašte. 1998 ištyrus kapines jose rasti 104 kapai, 60 metalinių, 16 medinių kryžių, 20 antkapinių paminklų. Užfiksuota daug senų įrašų antkapiniuose paminkluose. Čia palaidoti Kupschelis, Berteit, Maczkus, Kalwies, Naujoks, Kurschus, Pawels, Bendiks, Koiteklis ir kiti. būdingomis lietuvininkų pavardėmis. Garsios palaidotais žymiais žmonėmis jos nuo seno buvo lankoma vieta. Čia palaidotas 1831 Didžiosios Lietuvos sukilėlių vadas generolas Antanas Gelgaudas (1792–1831), jam po Pirmojo pasaulinio karo pastatytas geležinis kryžius su lenkišku ir lietuvišku užrašu: „Antons Gielguds isz Lietuwos Waldonu Giminės, Lenku Waisko Wadowas, miręs 13 Lepos 1831 Metų“. 1877 palaidotas religinis rašytojas, lietuvių periodinės spaudos pradininkas Johannas Ferdinandas Kelkis (1801–1877) ir vokiečių karininkas, grafas Keyserlingkas.

Liucija Gineikienė

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Kisinių kapinių vartai, 2001