Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kirkutviečių pradinė mokykla

Kirkutviečiuose nuo 1830 veikusi mokykla.

Kirkùtviečių pradnė mokyklà. 1827 sudarytas mokyklos steigimo komitetas (Schulverband), 1829 patvirtinta mūrinio pastato, kuriame galėjo mokytis 90 vaikų, statyba. 1830 mokykla atidaryta. Pirmasis šulmistras F. E. Kessleris dirbo iki 1851, po jo mokytojavo Karalienės mokytojų seminarijos absolventai F. Ch. Baltrušaitis, F. Budrys (1904 apdovanotas garbės ženklu). Pastarojo rūpesčiu 1883 mokykla perstatyta ir išplėsta. Naujas pastatas iškilo prieš Pirmąjį pasaulinį karą, vadovaujant mokytojui Karlui Otto Schwarzienui (1906–1944). 1830–1870 mokėsi 50–60, vėlesniais dešimtmečiais – nuo 70 iki 100 vaikų, dirbo 2 pedagogai. 1929 buvo 56 moksleiviai, iš jų 40 vokiečių tautybės, 16 – lietuvių. 1936 – 52 moksleiviai, iš jų – 22 mergaitės, 30 berniukų. Dėstomoji kalba – vokiečių. Po Antrojo pasaulinio karo mokykla atkurta ir veikė iki 1981.

Albertas Juška