Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl-Otto Schwarzien

Karlas Otas Švarcynas, XX a. mokytojas, kraštotyrininkas.

Schwarzien Karl-Otto (Karlas Otas Švárcynas) 1879 XII 15Antbūdupėnuose (Pilkalnio aps.) 1956 XI 26Eschwege (Vokietija), mokytojas, kraštotyrininkas. Gimė ūkininko šeimoje, jaunystėje ūkininkavo. 1897 studijavo preperandume Pilkalnyje, nuo 1898 Karalienės mokytojų seminarijoje. 1901 pradėjo mokytojauti liaudies mokykloje, tarnavo kariuomenėje. Nuo 1902 mokytojas Mocviečiuose ir Gilandviršiuose. Pasitobulinęs pedagogikos moksluose, nuo 1906 buvo vyriausiasis mokytojas Kerkutviečiuose. 1931–1938 mokyklų tarybos pirmininkas Pagėgiuose. Kerkutviečiuose įsteigė leidyklą, kur leido savo kraštotyrinius veikalus. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus. Rinko liaudies dainas ir pasakojimus, juos publikuodavo leidinių Altpreussische Rundschau ir Memeler Dampfbootes prieduose. Prūsų žodynui paliko apie 1000 straipsnių. 1938 perleido Klaipėdos krašto muziejui savo archeologinių radinių rinkinį. Išleido knygas iš krašto istorijos: MemelländischeSagen, Märchenund Schwänke, 1925 [Klaipėdietiškos sakmės, pasakos, juokai], Bilder aus der Vergangenheit des Kirchspiels Willkischken, 1927 [Vaizdai iš Vilkyškių parapijos pareities], Memelländische Humoresken, 1929 [Klaipėdietiškos humoreskos], Kultur bilder aus dem memelländischen Juragebiet, 1931 [Kultūros vaizdai iš Jūros apylinkės Klaipėdos krašte]; Chronik der Kirche Willkischken von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, 1933–34 [Vilkyškių bažnyčios kronika nuo seniausių laikų iki dabarties], Die Kirche Willkischken, ihre Pfarrer, Organisten, 1934 [Vilkyškių bažnyčia, jos kunigai, vargoninkai].

L: Altpreußische Biographie, Bd. 2. Marburg/Lahn, 1967.

Manfred Klein