Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kirasyrai

sunkioji kavalerija, dėvėjusi kirasas.

kirasỹrai (vok. Kürassier), sunkioji kavalerija, dėvėjusi kirasas (odinius ar metalinius šarvus krūtinės ląstai apsaugoti). Žinoma apie atskirą lietuvišką kirasyrų dalinį Prūsijos kariuomenėje. Ištobulėjus šaunamiesiems ginklams nepatogios kirasos menkai begynė raitelius. Todėl ilgiau (iki Pirmojo pasaulinio karo) išliko simbolinis kirasyrų vardas. Pvz., taip vadinti rinktiniai raitelių gvardijos pulkai Vokietijos kariuomenėje XX a. pradžioje. Sunkiąją kirasyrų kavaleriją vėliau keitė lengvesni ir judresni raiteliai: dragūnai, ulonai.

Dar skaitykite lietuvininkai kariuomenėje.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Grupė ulonų, 1914. Trečias iš kairės – Mikas Šimkus / Iš Gedimino Šimkaus rinkinio