Mažosios Lietuvos
enciklopedija

dragūnai

raitieji pėstininkai.

dragnai (lot. draco – slibinas, pranc. dragon), raitieji pėstininkai. Mažojoje Lietuvoje 1717 sudarytas Prūsijos kariuomenės Lietuvos 1-asis dragūnų pulkas (vokiškai Littauisches Dragoner Regiment N 1). Prūsijos kariuomenė buvo organizuojama pagal provincijas ir dragūnų pulkas buvo dislokuotas pagrindinėje Mažosios Lietuvos teritorijoje – Lietuvos provincijoje. Daugumą kareivių sudarė lietuvininkai (tarpusavyje galėjo kalbėtis gimtąja kalba, tik su karininkais vokiškai); tilžiškiai (gal ir kiti) turėjo savo dūdų orkestrą. Pulką globojo Prūsijos princas Albrechtas. Eskadronai stovėjo Tilžėje, Ragainėje, Pilkalnyje, Stalupėnuose, Įsrutyje, Geldapėje ir kitur. Pasižymėjo narsa ir ištikimybe Prūsijai bei jos karaliui. Dragūnų pulkas egzistavo iki XIX a. pabaigos.

L: Kaehler O. 150 Jahre des kgl. preußischen Litthauischen Dragonerregiments N 1. Berlin, 1867; Sieg A. Geschichte des Dragoner-Regiments Prinz Albrecht von Preussen (Litthauisches) N 1. 1867–1881. Berlin, 1883.

MLFA

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Paminklas Prūsijos princo Albrechto 1-ajam dragūnų pulkui / Iš Kauno tecnologijos universiteto bibliotekos

Iliustracija: Prūsijos princo Albrechto pirmojo Lietuvos dragūnų pulko uniformos / Iš Herderio instituto bibliotekos Marburgo fondo

Iliustracija: Princo Albrechto lietuvių pirmasis dragūnų pulkas, 1913 / Iš Aleksandro Kubilo rinkinio – cigarečių reklamos vinjetės knygoje „Das Reichsheer und Tradition“, 1918