Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kęstutis Pulokas

visuomenės veikėjas, vertėjas.

Pulõkas Kęstutis 1971 VIII 12Charkove (Ukraina), visuomenės veikėjas, vertėjas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos bendradarbis. Karininko Gedimino K. Puloko ir gydytojos Bilgos O. Pulokienės (Žemaitaitytės) sūnus. 1994 baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą; bendradarbiauja Lietuvos ir užsienio spaudoje: „Liuteronų balsas“, Lietuvos evangelikų kelias, Keleivis, Svečias, Draugas. Enciklopedijos Religions of the World [Pasaulio religijos] bendradarbis. 1993–1994 leidinio Liuteronų balsas redaktorius. Nuo 1995 Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios jaunimo centro padalinio Vilniuje pirmininkas, nuo 1996 valdybos pirmininko pavaduotojas, 1998 – Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narys. Nuo 2023 Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas. Dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje. 2001 gruodį – Lietuvos Biblijos skaitymo draugijos komiteto pirmininkas, 2005 rugsėjį – „Lietuvos evangelikų kelio“ redaktorius, nuo 2006 rugsėjo – Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios konsistorijos komunikacijų projekto vadovas.

Iliustracija: Kęstutis Pulokas

Iliustracija: Kęstutis Pulokas (dešinėje) ant tėvo Gedimino Puloko kelių, šalia motina Bilga Žemaitaitytė-Pulokienė, senelė Marta Gocentaitė-Žemaitaitienė Gardame, 1972 / Iš Kęstučio Puloko šeimos albumo

Iliustracija: Kęstutis Pulokas, kunigas Jonas Kalvanas jaunesnysis (vėliau vyskupas) ir Čikagos (JAV) Ziono evangelikų liuteronų parapijos kunigas Jonas Juozupaitis prie savo namų Ouk Lawne, 1993 / Iš MLEA