Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kaušiai, 1

Kaušai, dvaras, kaimas ir seniūnija Ragainės apskrityje, Kraupiško parapijoje, Girėnų valsčiuje.

Kaũšiai, 1, Kaušai (vok. 1785 Kauschen, rus. Kašino, Meždurečje), dvaras, kaimas ir seniūnija Ragainės apskrityje, Kraupiško parapijoje, Girėnų valsčiuje, 30 km į pietus nuo Ragainės, 5 km į pietryčius nuo Kraupiško, 3 km į pietus nuo Girėnų, Eimenio upės dešiniajame krante. 1584 minimi Kauschen ir Kauschunen. 1905 dvare buvo 61, kaime 85 gyventojai. 1939 buvo 241 gyventojas, nedidelė dvaro sodyba, kelių sodybų gatvinis kaimas palei Kraupiško–Gumbinės plentą, vėjo malūnas, keli aplinkiniai viensėdžiai. Eimenio ir Žąsupės santakoje, 0,5 km į pietvakarius nuo Kaušių, yra Skumburių (Žąsupėnų) piliakalnis. Dar vienas piliakalnis yra 2,5 km į pietryčius nuo Kaušių, Eimenio ir Draugupės santakoje. Užrašyta padavimų apie tuose piliaklniuose nugrimzdusias pilis, jų ieškotojų nutikimus, 1840 piliakalnį lankė Eduardas Gisevius. Kaušiuose 1914 VI 22 mirė tautosakininkas Vilius Kalvaitis. Kelių aplinkinių gyvenviečių liekanos 1994 vadintos Meždurečje. Išliko paminklas mūšyje prie Kaušių 1914 VIII 19 žuvusiems kareiviams ir pašauktiniams su gausiais lietuviškais vardais: Friedrich Onat, Ansas Tidecks, Michel Skirba, Michel Gellszinat, Jurgis Tennigkeit, Fritz Uschkereit, Michael Stauschus ir kitais. Net daug vokiškų pavardžių paminkle įrašytos su lietuviškais vardais: Jurgis Lemke, Ansas Bedarf ir kitais. Tai rodo krašte vyravusių lietuvininkų dideles netektis kovojant su Rusijos armija.

Iliustracija: Kaušių sena sodyba, 2002

Iliustracija: Paminklas 1914 VIII 19 žuvusiems kariams, 2002

Iliustracija: Paminklo 1914 VIII 19 žuvusiems kariams fragmentas su lietuviškomis pavardėmis, 2002