Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Nankė

XVIII a. Prūsijos ūkio inspektorius.

Nánkė Karl, XVIII a. Prūsijos ūkio inspektorius. Karaliaučiaus karo akademijos profesorius. 1794 keliavo per Kuršių neriją iki Klaipėdos, grįžo per Priekulę, Šilutę, Ragainę, Tilžę, Rambyną, Pilkalnį. Veikale Wanderungen durch Preussen [Kelionės per Prūsiją, 2 t., 1800]. Nankė aprašė krašto (vadinto Lietuva), gamtą, jo gyventojų (vadintų lietuvininkais) užsiėmimus, žmonių savybes, tarpusavio santykius, aprangos skirtumus Klaipėdos, Šilutės, Priekulės apylinkėse, žmonių papročius, kai kurias senųjų tikėjimų liekanas, pateikė lietuvių liaudies dainų. Aprašė gintaro kasimo įrankius, gavybą, jo rūšiavimą ir pristatymą vežimais į Karaliaučių, lašišų ir ungurių žvejybą. Pateikė žinių apie ūkininkų, miestiečių pirklių ir Klaipėdos, Šilutės, Tilžės priemiesčių trobelninkų gyvenseną. Pabrėžė lietuvininkų darbštumą, sumanumą, paslaugumą nelaimės ištiktiesiems, dorumą, svetingumą, pagarbą nusenėliams, įtarumą bei pomėgį pašaipiai pravardžiuotis. Veikale pagarbiai atsiliepė apie to meto Karaliaučiaus vyriausiojo burmistro Bernhardo C. L. Gerwaiso kaip lietuvininkų užtarėjo veiklą.

L: Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX a.–XIX a. vid. istoriniuose šaltiniuose. V., 1994, p. 109–110.

Angelė Vyšniauskaitė